Novi rekord za LIQUI MOLY

LIQUI MOLY nastavlja svoj rast.

Nemački specijalist za proizvodnju motornih ulja, aditiva i servisnih preparata, je nastavio svoj rast i u 2019 godini.

LIQUI MOLY je 2019 godinu završio sa prometom od 569 miliona eura, i to je novi rast od 4%  upoređeno sa 2018 i novi rekord u prodaji. Sa ovim rezultatom je kompanija duplirala svoju prodaju u zadnjih deset godina.
Očekivano, porast prodaje u 2019 godini je glavno generisan poslovanjem na eksportnim tržištima, jer je na domaćem terenu, LIQUI MOLY dokazan brend decenijama, pa je i porast manji. Jasno je da je i potencijal na izvoznim tržištima veći, a kao najvažnije zemlje za povećanje finansijskih rezultata u LIQUI MOLY se izdvajaju Rusija, SAD i Kina.
LIQUI MOLY celu svoju paletu ulja i aditiva proizvodi u Nemačkoj, u strategiji da osigura vrhunski kvalitet u celom svetu.
Kao što je više puta istaknuo Ernst Prost – “Nemamo nameru biti najjeftiniji”. “Želimo biti najbolji”.