Naš kompetentni centar za podmazivanje

Podmazivači sa dodatnom dozom ekspertize

Okviri uslova i rasteća potraživanja kod modernih lubrikanata se konstantno menjaju i traže ozbiljne konkurencije u celom procesu proizvodnje. Dobro je što je naš centar proizvodnje u Sarluisu optimalno pozicioniran – zahvaljujući opsežnim merama modernizacije i velikom dozom stručnosti!

 

Stručnost u istraživanju

Budućnost je cilj naše ultra moderne  interne laboratorije. Naš tim, vođen od strane šefa istraživanja gospodina Michael Scholera zadovoljava svaki tehnički izazov, usavršava specijalne proizvode i razvija individualna rešenja za različite probleme. Uvek razmišljajući korak napred to je razlog zbog čega se u Meguinu se proizvode specijalni biološki proizvodi bazirani na obnovljivim materijalima. I ovde je ključan faktor uspeha bliski odnos sa našim klijentima. Slušamo, razmišljamo, unapređujemo u harmoniji, kako bismo uvek proizvodili inovativne proizvode i koncepte.

Stručnost u razvoju

Stvaranje novih proizvoda i specijalna rešenja nije nikakvo veštičarenje za naše iskusne uljne magioničare. Kao rezultat, igramo internacionalnu ulogu u polju razvoja motornih ulja, kao na primer, sa uljima za pred-paljenja na nižim brzinama (LSPI) ili sa uljima koja umanjuju potrošnju goriva. Naši eksperti koriste specijalne pakete aditiva da bi poboljšali performanse lubrikanata, koji postaju sve kompleksniji, u trendu sa novim i povećanim potraživanjima proizvođača vozila. Moderno ulje za putnička vozila na primer koristi od 20 do 25% više aditiva, a ulja za komercijalna vozila 10% više.

Stručnost u proizvodnji

Posebno u poslednjih par godina, investirali smo intenzivno u obnovu naših procesa i procedura i ekspanziji naših proizvodnih kapaciteta. Danas, naši rezervoari imaju kapacitet od 18 miliona litara bazovog ulja a naša fabrika za sirovine i formulaciju ima ukupno 140 rezervoara za skladištenje. Ultra moderna distributivna matrica garantuje efikasni protok materijala. Jedanaest fabrika za mešanje obezbeđuju kapacitet punjenja buradi od 3.8 do 22 tone. Do 300 velikih kontejnera su napunjena na dnevnom nivou na dve linije za punjenje, a pet linija za punjenje malih kontejnera isporučuju od 70.000 do 100.000 litara u kontejnerima od 250 ml do 5l u tri smene svakog dana. Produktivnost po celoj proizvodnoj liniji.

Proizvodna stručnost

U Meguinu, proizvodimo oko 80.000 tona lubrikanata godišnje, koji se isporučuju u više od 120 zemalja u svetu. Većina ovih proizvoda pripada auto industriji. Isti standardi kvaliteta se primenjuju u svim našim proizvodima koje distribuiramo u celom svetu. Razvijamo i proizvodimo naša ulja i aditive ekskluzivno u Nemačkoj. Zbog obećanja  “Made in Germany” koje ima odličnu reputaciju u svetu i garantuje bezbednost naših klijenata. Bez obzira u kojoj zemlji ili pod kojim uslovima: Naš prvoklasni kvalitet uvek ispunjava tražene standarde prvoklasnog kvaliteta i obezbeđuje realne benefite.

 

Stručnost za kvalitet

Interno osiguranje kvaliteta je takođe dodatno optimizovano poslednjih godina. Sami smo u mogućnosti da pokrijemo čitav svoj spektar analiza. Uz veliki broj dnevnih uzoraka ulja sa brojnim pojedinačnim analizama za kontrolu proizvodnje, ovo je ne samo ekonomičnije, već i znatno brže i fleksibilnije. Sve ulazne sirovine se pažljivo proveravaju, čak i tokom proizvodnje, vrše se kontinuirane kontrole kvaliteta sve do zadržavanja uzorka gotovih proizvoda. Pre slanja gotovih proizvoda, ponovo se izvršavaju opsežne provere. Pored toga, evidentiraju se i dokumentuju svi relevantni proizvodni podaci za svaku proizvodnu liniju. Označavanje brojem serije i datumom proizvodnje omogućava potpunu sledivost svih proizvoda.

Stručnost u prodaji

Ono što inicira naš prodajni tim u sedištu Meguina, zatim naši nacionalni dileri i centri prenose na tržište kao prvu tačku kontakta. Pružaju važna znanja, dostupni su za redovne obuke i kurseve, a po potrebi nude i pomoć na terenu za složena pitanja. Ne propuštamo mogućnosti za razvoj koje se pojavljuju na novim tržištima bez nuđenja pomoći. Naprotiv, zasnivamo se na višedecenijskom iskustvu u međunarodnoj areni i doslednosti kvaliteta naših proizvoda u svetu kako bismo Meguin pozicionirali zajedno sa našim svetskim partnerima.

Stručnost tima

Imamo tehničku stručnost. Imamo profesionalnu stručnost. I pre svega: posedujemo ljudsku stručnost. Živimo svoje korporativne vrednosti i ideje, kreativnost i posvećenost svojih kolega i tako činimo osnovu za naš kontinuirani rast. Da bismo to zaštitili, redovno stvaramo preduzeća koja su čvrsto posvećena Nemačkoj kao poslovnoj lokaciji. Kvalitetna maziva proizvedena u Nemačkoj. Proizvedeno u našim vrhunskim pogonima za proizvodnju, punjenje i pakovanje u Sarluisu.

Ekološka ekspertiza

Proizvodni procesi su u skladu sa najzahtevnijim standardima zaštite životne sredine. A to nam je posebno važno. Impresivan primer našeg održivog delovanja je složena tehnika naplate od centrale putem distribucione matrice. Ovde se cevi naših osam glavnih proizvodnih linija vrlo efikasno čiste svaki put kada se formulacija promeni pre punjenja novim uljem. Rezultat: znatno manji gubitak ulja. Investicija koja ima pozitivan uticaj na životnu sredinu.