Uvoznik i distributer za Crnu Goru

Point M d.o.o.

Ul. 29 Novembar bb

84310 Rozaje, Crna Gora

Telefon : 00382 69188088

point.m@live.com